<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=200535291051472&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

BREEAM Security Audit

Seclionin toteuttamat BREEAM-kartoitukset liittyvät nimenomaan BREEAM-luokitusjärjestelmän turvallisuuden ja riskienhallinnan osa-alueisiin.

Palvelukuvaus ja hinta

ask_question_100px

Mitä, Miksi, Miten?

Mitä?

Ympäristömyönteinen, vastuullinen ja riskihallittu kiinteistö. 

BREEAM tarkastelee rakennuksen ympäristövaikutuksia kiinnittäen huomiota esimerkiksi johtamiseen, energian- ja vedenkulutukseen, käytettyihin materiaaleihin, maankäyttöön ja liikenteeseen. Näille tekijöille annetaan pisteytys, jonka perusteella rakennukselle voidaan myöntää BREEAM-arvosana läpäisty, hyvä, erittäin hyvä tai erinomainen.

Miksi?

Kiinteistö voi saada sertifiointipisteitä myös turvallisuuteen liittyvistä asioista, mikäli kiinteistö tai sen käytännöt täyttävät asetetut vaatimukset ja ne ovat todennettavissa turvallisuusdokumentaatiosta tai tietyiltä osin asetetut kelpoisuusvaatimukset täyttävän asiantuntijan laatimasta raportista / lausunnosta. 

BREEAM lisää kiinteistön myönteistä mielikuvaa esimerkiksi kiinteistökaupoissa.

 

Miten?

Seclionin toteuttamat Breeam-kartoitukset liittyvät nimenomaan BREEAM-luokitusjärjestelmän turvallisuuden ja riskienhallinnan osa-alueisiin. Näitä ovat: 

1. Hälytysjärjestelmät

2. Pelastussuunnitelmat ja ilmastoon liittyvien fyysisten riskien arviointi

3. Ilmastoon liittyvien muutosriskien arviointi

4. Sosiaalisten riskien arviointi

5. Paloriskien arviointi

6. Turvallisuusriskien arviointi

 

Kartoitus ja raportti sisältävät kaikki edellä mainitut osa-alueet, koska ne ovat monin tavoin suorassa yhteydessä toisiinsa ja tarvittavat lähtötiedot saadaan usein samoista dokumenteista, esimerkiksi pelastussuunnitelmasta.

Kartoitus aloitetaan tutustumalla asiakkaan lähettämiin lähtötietoihin. Näitä voivat olla esimerkiksi pelastussuunnitelmat, kiinteistöön tehdyt riskiarviot, turvallisuusjärjestelmädokumentaatio ja kiinteistön pohjakuvat. Kartoituskäynnillä asiantuntija tarkastaa saadun dokumentaation paikkansapitävyyden, sekä osa-alueiden vaatimusten täyttymisen. Kartoituksen jälkeen asiantuntija laatii raportin, jossa kuvataan kiinteistön turvallisuuden nykytila sekä kuinka se vastaa BREEAM-vaatimuksia.

Ota yhteyttä ja tilaa tuote

thinking_bubble_100px

Mihin palvelu sopii?

Kiinteistön omistajille ja turvallisuudesta vastaaville, kiinteistömanagereille, turvatekniikan hankinnoista vastaaville sekä kiinteistökehityksen parissa toimiville ammattilaisille. 

Koska BREEAM pohjautuu yhteiseen eurooppalaiseen normistoon, se on Euroopassa johtava rakentamisen ympäristöluokitusjärjestelmä. Luokituksen mittareita voidaan myös soveltaa kansallisesti, mikä helpottaa vaatimustenmukaisuuden arviointia sertifiointia tehdessä.

 

Ota yhteyttä ja tilaa tuote

receive_cash_100px

Miten hyödyn palvelusta?

Seclionin asiantuntijan suorittaman BREEAM-kartoituksen myötä saat alustavan arvion kiinteistön saamista pisteistä ja BREEAM-arvosanasta kartoitettujen turvallisuusosa-alueiden osalta, sekä mahdolliset kehitysehdotukset arvosanan parantamiseksi osa-alueittain. Sen lisäksi saat kattavan nykytilakuvauksen kiinteistön turvallisuusjärjestelyistä ja niiden sopivuudesta kiinteistön tarpeisiin ottaen huomioon kiinteistöön kohdistuvat riskit.

Seclionin asiantuntijan laatimaa kartoitusraporttia voidaan käyttää hyödyksi BREEAM-sertifiointia haettaessa. BREEAM-sertifioinnin omistava kiinteistö voi luotettavasti todistaa ympäristömyönteisyyden lisäksi myös muun muassa kohteen vastuullisuutta ja kykyä hallita riskejä. Tästä on hyötyä erityisesti kohteen julkisuuskuvalle ja myös esimerkiksi kiinteistökauppojen yhteydessä.

Ota yhteyttä ja tilaa tuote

project_management_100px

Miksi Seclion?


  1. Seclion on Suomen johtava turvallisuuteen erikoistutunut asiantuntijayritys, jolla on kokemusta ja osaamista BREEAM -raportoinnista

  2. Seclion on kokenein BREEAM  turvallisuuskartoituksia toteuttava asiantuntija Suomessa

  3. Haluamme edistää ja hallita asiakkaittemme turvallisuutta tekemällä oikeita asioita, kestävällä tavalla ja järkevillä kustannuksilla. 

Ota yhteyttä ja tilaa tuote

  • Jos haluat keskustella lisää aiheesta, voit varata maksuttoman palaverin asiantuntijan kanssa ilman sitoumuksia.

VARAA MAKSUTON KONSULTAATIO