<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=200535291051472&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Yrityksen OSINT-kartoitus 

Seclion suorittaa asiakasyritykseen kohdistuvaa avointen lähteiden tiedustelua sovitussa laajuudessa ja selvittää millaisia tietoja myös kyberrikolliset voivat organisaatiosta löytää.

Palvelukuvaus

ask_question_100px

Mitä, Miksi, Miten?

Mitä?

Seclion suorittaa asiakasyritykseen kohdistuvaa avointen lähteiden tiedustelua sovitussa laajuudessa ja selvittää millaisia tietoja myös kyberrikolliset voivat organisaatiosta löytää.

Miksi?

Tiedustelutyö on jokaisen kyberrikollisen ensimmäinen työvaihe sekä kohteen valinnassa että kyberhyökkäyksissä. OSINT-analyysin avulla lisäät myös tietoa organisaation julkisesti saatavilla olevan datan vaaroista. 

Miten?

Seclionin turvallisuusasiantuntijat etsivät verkosta dataa ja analysoivat organisaatiosta löydettävissä olevia tietoja  mm. seuraavista näkökulmista:

- IT-ympäristö ja tunnistetut arvokkaat kohteet

- Henkilöstö ja vastuualueet

- Tunnetuissa tietomurroissa vaarantuneet käyttäjätunnukset

- Todennäköiset hyökkäysreitit ja menetelmät

- Dokumentit ja data (julkinen internet ja dark web)

Ota yhteyttä

thinking_bubble_100px

Mihin palvelu sopii?

Palvelu sopii yrityksille, jotka haluavat suojautua ennakoivasti kyberuhkia vastaan ja selvittää onko verkosta löydettävissä organisaation kannalta kriittisiä tietoja.

Palvelun tarkoituksena on auttaa asiakasta pienentämään mahdollisuutta joutua kyberhyökkäyksen kohteeksi. Raportti sisältää yhteenvedon niistä tiedoista, joita kyberrikollinen voi löytää avointen lähteiden tiedustelumenetelmiä hyväksikäyttäen ja samalla se auttaa asiakasta ymmärtämään yrityksestä julkisesti saatavilla olevan datan vaarat.

Ota yhteyttä

receive_cash_100px

Miten hyödyn palvelusta?

  1. Pienennetään mahdollisuutta joutua kyberhyökkäyksen kohteeksi suojautumalla paremmin

  2. Hahmotetaan yrityksen hyökkäyspinta-ala hyökkääjän näkökulmasta

  3. Ymmärretään julkisesti saatavilla olevan datan vaarat

  4. Voidaan keskittää tarvittavaa suojausta

  5. Voidaan poistaa ei haluttu julkinen data näkyviltä (rajoitetusti)

  6. Voidaan vaihtaa epäturvalliset laitteet ja palvelut

Ota yhteyttä

project_management_100px

Miksi Seclion?

Seclionin asiantuntijoilla on käytännöllistä kokemusta avointen lähteiden tiedustelusta. Tunnemme ja ymmärrämme myös asiakkaidemme liiketoimintanäkökulmat.

Työssämme pyrimme löytämään ratkaisuja turvalliseen datan säilyttämiseen ja organisaation nykytilanteen parantamiseen poistamalla ja minimoimalla erilaisia kyberturvallisuuden riskejä ja uhkia. 

 

Ota yhteyttä

  • Jos haluat keskustella lisää aiheesta, voit varata maksuttoman palaverin asiantuntijan kanssa ilman sitoumuksia.

VARAA MAKSUTON KONSULTAATIO