<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=200535291051472&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Social Engineering - testaus

Selvitä organisaation kykyä tietojen kalasteluhyökkäyksien tunnistamisessa ja lisää tietoisuutta Social Engineering -hyökkäysten tekniikoista, vaaroista sekä keinoista niiden tunnistamiseksi.

Palvelukuvaus

ask_question_100px

Mitä, Miksi, Miten?

Mitä?

Palvelussa Seclion testaa ennalta sovituilla menetelmillä asiakasorganisaation eri henkilöryhmien turvallisuustietoisuutta ja kykyä tunnistaa heihin kohdistuvia tietojenkalasteluhyökkäyksiä.

Miksi?

Palvelun tarkoituksena on pienentää organisaatioon kohdistuvan kyberrikollisten suorittaman tietojen kalasteluhyökkäyksen onnistumisen todennäköisyyttä. Samalla lisätään organisaation tietoisuutta Social Engineering -hyökkäysten tekniikoista, vaaroista sekä keinoista niiden tunnistamiseksi.

Miten?

Kyseessä on erityisen sensitiivinen kyberturvallisuuspalvelu, jonka vuoksi ennen toimeksiannon aloittamista asiakkaan kanssa sovitaan aina kirjallisesti muun muassa toimeksiannossa käytettävistä menetelmistä, rajauksista ja tekniikoista.  

Ota yhteyttä

thinking_bubble_100px

Mihin palvelu sopii?

Erilaisille organisaatioille, jotka pyrkivät pienentämään kyberrikollisten toteuttamien tietojenkalasteluhyökkäysten onnistumisen todennäköisyyttä.

Social Engineering -testaus tukee erinomaisesti organisaation muuta kyberturvakoulutusta ja se voi olla yksi keinoista, joilla pyritään kasvattamaan oman henkilöstön osaamista ja tietoisuutta Social Engineering -hyökkäyksistä.

 

Ota yhteyttä

receive_cash_100px

Miten hyödyn palvelusta?

  1. Pienennä organisaation riskiä joutua onnistuneen tietojen kalasteluhyökkäyksen kohteeksi
  2. Lisää henkilöstön ja organisaation osaamista ja tietoisuutta Social Engineering -hyökkäyksistä
  3. Kartoita työntekijöiden taitotasoa, jotta henkilöstöä voidaan jatkokouluttaa saatujen tulosten mukaisesti
  4. Social Engineering -testaus tukee muuta organisaation kyberturvakoulutusta ja palvelu soveltuu myös osaltaan myös organisaation turvallisuuskulttuurin tason arviointiin 

Ota yhteyttä

project_management_100px

Miksi Seclion?

Seclion on Suomen johtava organisaatioiden kokonaisturvallisuuden kehittämiseen erikoistunut asiantuntijayritys.

Työssämme pyrimme lisäämään erilaisten asiakasorganisaatioiden osaamista ja tietoisuutta erilaisista kyberturvallisuuteen liittyvistä vaaroista ja pyrimme löytämään ratkaisuja joilla minimoida uhkia ja kyberturvallisuuteen liittyviä riskejä. 

 

Ota yhteyttä

  • Jos haluat keskustella lisää aiheesta, voit varata maksuttoman palaverin asiantuntijan kanssa ilman sitoumuksia.

VARAA MAKSUTON KONSULTAATIO