<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=200535291051472&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Turvadokumentaation ylläpitopalvelu

Luottamuksellisen turvadokumentaation ajantasaisuus, saatavuus, yhdenmukaisuus sekä turvallinen säilytys palveluna.

Palvelukuvaus

ask_question_100px

Mitä, Miksi, Miten?

Mitä?

Seclion ylläpitää, eli säilyttää ja päivittää asiakkaan luottamuksellista turvadokumentaatiota sovitussa laajuudessa. Aineisto voi koostua esim. sähköisten turvallisuusjärjestelmien ja tietoverkkojen teknisistä piirustuksista ja kuvauksista.

Miksi?

Dokumentaation puutteellisuus aiheuttaa järjestelmien elinkaaren aikana kuluja, jotka voitaisiin välttää asianmukaisella järjestelmien dokumentaatioilla sekä niiden ylläpidolla elinkaaren aikana.

Palvelun avulla varmistetaan asiakkaan turvallisuusdokumentaation turvallinen säilytys, ajan tasaisuus, saatavuus ja yhdenmukaisuus.

Miten?

Seclion ylläpitää ainoastaan digitaalisessa muodossa olevaa dokumentaatiota (tyypillisesti .dwg tai vastaava). Asiakas voi pyytää Seclionia toimittamaan tarpeen mukaisesti aineiston osittain tai kokonaan ennalta sovitulla turvallisella tavalla esimerkiksi asiakkaan oman henkilöstön, turvaurakoitsijoiden tai ulkoisten auditoijien käyttöön.

Asiakas voi valita dokumentaation säilytykseen kolme erilaista turvallisuustasoa (tarkemmat tiedot sopimusasiakkaille):

Taso 1: Normaali luottamuksellinen aineisto

Taso 2: ST-IV taso tai vastaava

Taso 3: ST-III taso tai vastaava

 

Turvadokumentaation ylläpitopalvelun hinnoittelu asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Ota yhteyttä ja keskustele asiantuntijan kanssa ylläpitopalvelusta!


Ota yhteyttä ja tilaa palvelu

thinking_bubble_100px

Mihin palvelu sopii?

Palvelu sopii organisaatioille, jotka haluavat varmistua luottamuksellisen turvadokumentaation ajantasaisuudesta, saatavuudesta, yhdenmukaisuudesta sekä turvallisesta säilytyksestä palveluna. 

Ylläpitopalvelu sopii yksittäisen tilan turvadokumentaation säilytyksestä aina satoja kohteita käsittävien kiinteistö- tai toimitilakokonaisuuksien dokumentaation ylläpitoon.

Ota yhteyttä ja tilaa palvelu

receive_cash_100px

Miten hyödyn palvelusta?

  1. Varmista organisaation luottamuksellisen turvadokumentaation ajantasaisuus
  2. Varmista turvadokumentaation ulkoasun ja merkintöjen yhdenmukaisuus (riippumatta asennusliikkeistä)
  3. Varmista, että turvadokumentaatio on saatavilla, kun sitä tarvitaan
  4. Varmista turvadokumentaation asianmukainen ja turvallinen säilytys 

Ota yhteyttä ja tilaa palvelu

project_management_100px

Miksi Seclion?

  1. Seclion on Suomen johtava turvallisuuteen erikoistutunut asiantuntijayritys, jonka vuoksi asiantuntijoillamme korkeatasoista ja ajan tasaista tietoa nykyaikaisista turvatekniikan järjestelmistä ja asianmukaisesti toteutusta dokumentaatiosta.

  2. Seclion on turvallisuusalan toimijoista riippumaton toimija, joten voimme päivittää dokumentaatiota asiakkaan käyttämien turvaurakoitsijoiden ilmoittamien tietojen perusteella.

  3. Seclionilla on poliisin myöntämä turvallisuusalan elinkeinolupa (turvasuojaustoiminta) ja henkilöstöllä vastaavasti turvasuojaajakortit.

  4. Palvelua tuottavista turvallisuusasiantuntijoista teetetään tarvittaessa henkilöturvallisuusselvitykset ennen palvelun aloittamista (Turvallisuusselvityslaki 726/2014).

Ota yhteyttä ja tilaa palvelu

  • Jos haluat keskustella lisää aiheesta, voit varata maksuttoman palaverin asiantuntijan kanssa ilman sitoumuksia.

VARAA MAKSUTON KONSULTAATIO