<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=200535291051472&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Turvallisuuden kustannusanalyysi

Varmista että turvallisuuskustannukset ovat linjassa niistä saatuun hyötyyn nähden ja kohdista taloudelliset resurssit mahdollisimman tehokkaasti.

Palvelukuvaus

ask_question_100px

Mitä, Miksi, Miten?

Mitä?

Turvallisuusalan toimioista riippumaton asiantija analysoi asiakkaan turvallisuuskustannusten perusteet ja arvioi kustannustasoa saatavaan hyötyyn nähden. Analyysin avulla Seclion auttaa asiakasta kehittämään, kohdentamaan ja ylläpitämään taloudelliset resurssit mahdollisimman järkevästi ja kustannustehokkaasti.

Miksi?

Harvoilla organisaatioilla on käytössä rajattomia resursseja turvallisuuden ylläpitämiseen. Siksi on perusteltua tarkastella kriittisesti myös turvallisuudesta aiheutuvia kustannuksia.

Miten?

  1. Asiakas toimittaa Seclionille tiedot ulkoisista turvallisuuskustannuksista viimeksi kuluneen 12-24kk ajalta 
  2. Seclion analysoi kustannukset ja selvittää niiden muodostumisperusteet 
  3. Asiakas saa selkeän yhteenvedon turvallisuuden kustannuksista, sekä suositukset soveltuvista jatkotoimenpiteistä

Käytännössä toimenpiteet voivat tarkoittaa esimerkiksi ajan tasaisen riskiarvion perusteella suoritettavaa ostopalveluiden laajuuden uudelleenarviointia ja -määrittelyä.

- Konkreettinen esimerkki voisi olla ylimitoitettujen vartiointipalveluiden optimointi ja tästä säästyvän rahan panostaminen turvatekniikan uudistamiseen tai kyberturvan kehittämiseen.

Ota yhteyttä

thinking_bubble_100px

Mihin palvelu sopii?

Palvelu soveltuu organisaatioille, jotka haluavat varmistaa että taloudelliset resurssit on kohdistettu turvallisuuden näkökulmasta optimaalisesti.

Saavutetut kustannussäästöt voidaan usein kohdistaa palveluihin tai ratkaisuihin, jotka tukevat tehokkaammin organisaation turvallisuustoimintaa. Näin on mahdollista parantaa nykyistä turvallisuustasoa ilman uusia taloudellisia panostuksia.

Mitä enemmän organisaatio käyttää rahaa ulkoistettuihin turvallisuuspalveluihin, sitä tärkeämpää on kustanusten ja käytettävien ratkaisujen säännöllinen analysointi.

Ota yhteyttä

receive_cash_100px

Miten hyödyn palvelusta?

  1. Varmistaa että turvallisuuskustannukset ovat linjassa niistä saatuun hyötyyn nähden

  2. Kohdenna taloudelliset resurssit parhaan tuotto-panossuhteen mukaisesti

  3. Ennakoi ja hallitse turvallisuudesta aiheutuvia kustannuksia, tiedä mistä maksat!

Ota yhteyttä

project_management_100px

Miksi Seclion?

Seclion Oy on turvallisuusalan toimijoista riippumaton asiantuntijayritys, joten voimme analysoida asiakkaidemme turvallisuuskustannuksia ilman eturistiriitaa palveluiden, ohjelmistojen tai laitteiden myynnistä.

Tuotamme asiakkaillemme turvallisuuden hankintakonsultointipalveluita, jonka vuoksi meillä on aina ajantasainen käsitys markkinoilla olevien turvallisuusratkaisujen oikeasta kustannustasosta.

Palkkiomme eivät ole sidoksissa saavutettaviin kustannussäästöihin, sillä tällainen malli soveltuu nähdäksemme erittäin huonosti turvallisuuskustannusten arviointiin (vaarana alisuojautuminen).

Esittämämme suositukset perustuvat huolellisesti laadittuihin asiakaskohtaisiin riskiarvioihin.

Ota yhteyttä

  • Jos haluat keskustella lisää aiheesta, voit varata maksuttoman palaverin asiantuntijan kanssa ilman sitoumuksia.

VARAA MAKSUTON KONSULTAATIO