<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=200535291051472&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Turvallisuuspalveluiden vaikuttavuusanalyysi

Palvelu on tarkoitettu erilaisten turvallisuuspalveluiden, -ratkaisujen ja niiden yhdistelmien vaikuttavuuden, soveltuvuuden ja tehokkuuden arviointiin.

Palvelukuvaus

ask_question_100px

Mitä, Miksi, Miten?

Mitä?

Seclion analysoi asiakkaan käyttämien turvallisuuspalveluiden ja -ratkaisujen vaikuttavuutta suhteessa nykyiseen tai tiedossa olevaan (muuttuvaan) turvallisuustarpeeseen.

Miksi?

Hankittavat ja käytettävät turvallisuuspalvelut tulisi valita ja määritellä aina tapauskohtaisesti asiakkaan lähtökohdista, jolloin ne vastaavat asiakkaan todellisia tarpeita.

Käytännössä paras tapa on toteuttaa aluksi riskien arviointi, jonka jälkeen tarvitaan riittävästi ajantasaista tietoa erilaisten turvallisuuspalveluiden käytännön mahdollisuuksista ja rajoitteista sekä kykyä arvioida niiden soveltuvuutta ja oikeaa mitoitusta.  

Miten?

Vaikuttavuusanalyysissä huomioidaan tapauskohtaisesti myös asiakkaan toiminnan kannalta olennaiset viitekehykset ja niiden vaatimukset. 

1. Seclionin asiantuntijat järjestävät työpajan asiakkaan edustajien kanssa, jonka yhteydessä keskustellaan asiakkaan;

- nykyisistä turvallisuuspalveluista ja -ratkaisuista

- tunnistetuista turvallisuusriskeistä sekä

- tavoitteista (mm. taloudelliset ja toiminnalliset näkökulmat)

2. Seclionin asiantuntijat laativat asiakkaalle räätälöidyn riskiarvion

3. Seclionin asiantuntijat laativat asiakkaalle soveltuvan turvallisuuspalvelukokonaisuuden, joka sisältää vaikuttavuusarvion kunkin palvelun osalta.

4. Asiakas saa selkeän yhteenvedon ja suositukset soveltuvasta turvallisuuspalveluiden kokonaisuudesta sekä suositukset soveltuvista jatkotoimenpiteistä
 

Ota yhteyttä

thinking_bubble_100px

Mihin palvelu sopii?

Organisaatioille, jotka haluavat kohdentaa omat resurssinsa järkevällä tavalla ja yhteistyössä turvakonsultin kanssa pyrkiä kehittämään ja ylläpitämään turvallisuutta oikeasuhtaisilla turvallisuuspalveluilla, jotka soveltuvat organisaation tarpeisiin ja ovat kustannuksiltaan järkeviä. 

Hyödyntämällä turvallisuusalan riippumatonta asiantuntijaa, organisaation omat resurssit voidaan keskittää omaan ydintoimintaan.

Seclionin asiantuntijat voivat myös tukea asiakkaan oman turvallisuusorganisaation työtä laatimalla vaikuttavuusanalyysejä määritellyistä palveluista tai palvelukokonaisuuksista.

Ota yhteyttä

receive_cash_100px

Miten hyödyn palvelusta?

  1. Varmista että turvallisuuspalvelut vastaavat organisaatiosi (ei myyjän) todellisia tarpeita

  2. Ulkoista palveluiden vaikuttavuuden arviointi riippumattomille turvallisuusalan asiantuntijoille

  3. Paranna turvallisuustasoa kustannustehokkaasti, hanki ja käytä toimivia ja soveltuvia turvallisuuspalveluita

Ota yhteyttä

project_management_100px

Miksi Seclion?

Seclion Oy on turvallisuusalan toimijoista riippumaton asiantuntijayritys, joten voimme analysoida asiakkaidemme käyttämiä turvallisuuspalveluita ja niiden vaikuttavuutta ilman eturistiriitaa palveluiden, ohjelmistojen tai laitteiden myynnistä.

Asiantuntijoillamme on laaja-alaista turvallisuuspalveluiden substanssiosaamista, joten kykenemme suunnittelemaan asiakkaille erinomaisesti soveltuvia turvallisuuspalvelukokonaisuuksia.

Esittämämme suositukset perustuvat huolellisesti laadittuihin asiakaskohtaisiin riskiarvioihin.

Tuotamme asiakkaillemme turvallisuuden hankintakonsultointipalveluita, jonka vuoksi meillä on aina ajantasainen käsitys markkinoilla olevien turvallisuusratkaisujen oikeasta kustannustasosta.

Ota yhteyttä

  • Jos haluat keskustella lisää aiheesta, voit varata maksuttoman palaverin asiantuntijan kanssa ilman sitoumuksia.

VARAA MAKSUTON KONSULTAATIO