<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=200535291051472&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Fyysinen turvallisuus

Suurin osa Seclionin fyysisen turvallisuuden toimeksiannoista toteutetaan konsultointiprojekteina asiakkaidemme tarpeisiin perustuen. Toimeksiantojen koko, laajuus, aikataulut, tavoitteet ja kustannukset määritellään ja sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa ennen palveluiden aloittamista.

 

PYYDÄ TARJOUS

Fyysisen turvan palvelut

pass_fail_100px

Turvatekniikan kartoitus

Turvatekniset järjestelmät ovat oleellinen osa kiinteistöjen ja toimitilojen fyysistä suojausta. Yleisimpiin turvatekniikan järjestelmiin kuuluvat lukitukset, paloilmoittimet, kameravalvonta, kulunvalvonta, rikosilmoittimet, ovipuhelimet ja turvavalaistusjärjestelmät. Lisäksi turvateknisten järjestelmien käyttämät tiedonsiirtolaitteet on usein luontevaa sisällyttää mukaan yhtälöön. 

Kaikilla teknisillä järjestelmillä on oma rajallinen elinkaarensa ja toisaalta esimerkiksi kiinteistön käyttötarkoituksen muuttuessa, eivät alun perin hyvin toimineet järjestelmät enää välttämättä vastaa muuttunutta tarvetta.  

Lisäksi turvatekniikan järjestelmät ja niiden käyttämät teknologiat ovat kehittyneet merkittävästi viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana ja nykyään esimerkiksi erilaisten järjestelmien välisten integraatioiden (mm. turvatekniikka, HR ja IT) sekä analytiikkaominaisuuksien hyödyntäminen on varsin perustellusti arkipäivää. 

Siirry tuotesivulle

bullet_camera_100px

Turvatekniikan suunnittelu

Seclion suunnittelee turvatekniset järjestelmät sekä uudis- että saneerauskohteisiin. Kokonaishanketta suunnitellessa turvajärjestelmien suunnittelun osuus usein unohdetaan, jolloin siihen liittyvä suunnittelun tarve huomataan valitettavan myöhään ja vaikutusmahdollisuudet kohteen tarpeen mukaisen ja kustannustehokkaan toteutuksen osalta ovat heikommat. 

Suunnittelu saatetaan myös sitoa osaksi jotakin muuta taloteknistä suunnittelua, jolloin ei voida varmistua, että suunnittelua toteuttavalla taholla on riittävä osaaminen turvajärjestelmien tekniikasta ja siihen liittyvästä toiminnallisesta suunnittelusta. 

Turvajärjestelmien suunnittelu tulisi osoittaa taholle, jolla on kokonaisvaltainen ymmärrys turvajärjestelmien toiminnasta, vaatimuksista sekä nykyaikaisista toteutustavoista niin teknisesti, hallinnollisesti kuin myös toiminnallisesti. 

Siirry tuotesivulle

company_100px

Breeam Security Audit

Ympäristömyönteinen, vastuullinen ja riskihallittu kiinteistö.

BREEAM (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method) on englantilainen ekotehokkaiden kiinteistöjen luokitusjärjestelmä. BREEAM tarkastelee rakennuksen ympäristövaikutuksia kiinnittäen huomiota esimerkiksi johtamiseen, energian- ja vedenkulutukseen, käytettyihin materiaaleihin, maankäyttöön ja liikenteeseen. Näille tekijöille annetaan pisteytys, jonka perusteella rakennukselle voidaan myöntää BREEAM-arvosana läpäisty, hyvä, erittäin hyvä tai erinomainen.

Kiinteistö voi saada sertifiointipisteitä myös turvallisuuteen liittyvistä asioista, mikäli kiinteistö tai sen käytännöt täyttävät asetetut vaatimukset ja ne ovat todennettavissa turvallisuusdokumentaatiosta tai tietyiltä osin asetetut kelpoisuusvaatimukset täyttävän asiantuntijan laatimasta raportista / lausunnosta.

 

 

Siirry tuotesivulle

telephone_100px

Tiedonsiirtoliittymien kartoitus

Lähes kaikissa kiinteistöissä on ylimääräisiä ja käytöstä poistuneita liittymiä, jotka aiheuttavat ylimääräisiä kustannuksia ja päänvaivaa esimerkiksi niihin liittyvissä muutostöissä. Liittymien puutteellinen dokumentointi ei myöskään helpota asiaa.

Tiedonsiirtoliittymät koostuvat esimerkiksi GSM-, netti- ja analogisista puhelinliittymistä. Tyypillisesti kartoitettavat liittymät ovat käytössä mm. hisseissä, väestönsuojissa ja taloautomaatiossa.

Ehdottomasti merkittävin ongelma liittymissä on käyttäjän näkökulmasta niiden aiheuttamat kustannukset.

Dokumentoinnin puutteellisuus näkyy muun muassa siinä, että liittymien käyttötarkoitusta ja liittymää käyttävää laitetta tai järjestelmää ei ole nimetty millään lailla, eivätkä liittymä ja laite ole näin ollen yhdistettävissä toisiinsa. Ajan kuluessa ja varsinkin kiinteistön omistajien vaihtuessa liittymiä saatetaan tilata useitakin ja vanhat, käyttämättömät liittymät jäävät ikävästi vain aiheuttamaan ylimääräisiä kustannuksia.

Siirry tuotesivulle

Fyysinen turvallisuus

Fyysisen turvallisuuden keinoin pyritään tyypillisesti suojaamaan organisaation tietoja, ihmisiä, omaisuutta sekä mainetta. Myös organisaation vastuulle kuuluvat ympäristönsuojeluun liittyvät velvoitteet saattavat edellyttää fyysisen turvallisuuden toimenpiteitä.

Yleisimpiä fyysiseen turvallisuuteen liittyviä ja rinnastettavia (osin päällekäisiä) osa-alueita ovat esimerkiksi kiinteistö ja toimitilaturvallisuus, palo- ja pelastusturvallisuus, fyysinen tietoturvallisuus sekä henkilöstöturvallisuus. Tyypillisiä keinoja fyysisen turvallisuuden toteuttamisessa ovat puolestaan esimerkiksi turvatekniikka, rakenteellinen murtosuojaus, sekä vartiointi- ja valvomopalvelut.

Fyysinen turvallisuuden periaatteet (mitä, miksi, miten, kuka, milloin) suunnitellaan ja kuvataan usein osana hallinnollisen turvallisuuden kokonaisuutta ja siten turvallisuusjohtamisen periaatteet ohjaavat myös fyysisen turvallisuuden toteuttamista. Hyviä lähtökohtia fyysisen turvallisuuden kehittämisessä ovat nykytilan selvittäminen, riskien arviointien toteuttaminen ja tavoitteellisen kehityssuunnitelman laatiminen.

 

 

MIKSI SECLION?

Seclion on Suomen johtava fyysisen turvallisuuden asiantuntijayritys ja olemme valtionhallinnon puitesopimustoimittaja: Hansel - Toimitilaturvallisuuden asiantuntijapalvelut puitejärjestely. Riippumattomana suunnittelu- ja konsultointiyrityksenä voimme tuottaa asiakkaillemme fyysisen turvallisuuden kehittämiseen liittyviä palveluita ilman pelkoa eturistiriidasta tuotteiden myynnin tai suosittelun osalta.

 

VARAA MAKSUTON KONSULTAATIO

 

Toteutamme räätälöidysti minkä hyvänsä toimeksiannon

Esimerkkejä toimeksiannoista

1st_100px

Valtakunnallinen lukituskartoitus

Seclion toteutti valtionhallinnon asiakkaalle valtakunnallisen lukitusjärjestelmien kartoituksen, jonka tavoitteena oli kerätä tarvittavat tiedot lukitussuunnittelua sekä julkisen hankinnan toteuttamista varten.

Kartoituksen kustannustehokas toteutusmalli suunniteltiin alusta alkaen Seclionin toimesta, jonka lisäksi Seclion vastasi kartoitusprojektin koordinoinnista ja dokumentoinnista. Seclion toteutti lisäksi lukitussuunnittelun ja hankintakonsultoinnin.

Ota yhteyttä

circled_2_100px

Turvaurakan valvonta

Seclion on erikoistunut turvaurakoiden valvontatehtäviin. Asiantuntijoillamme on valvontakokemusta laajoista, kymmeniä kiinteistöjä koskevista urakoista aina yksittäisten toimitilojen turvaurakoiden valvontaan.

Turvaurakan valvonta on tyypillisesti luonteva jatkumo turvakartoituksille ja -suunnittelutoimeksiannoille, kun halutaan varmistaa että toteutus vastaa suunniteltua.

Ota yhteyttä

circled_3_100px

Vartiointi- ja JV-palveluiden kilpailutus

Seclion on ollut konsulttina viime vuosien aikana merkittävässä osassa Suomen suurimmista julkisista vartiointi- ja järjestyksenvalvontakilpailutuksista. Lisäksi toteutamme ammattitaidolla ja tehokkaasti yksityisen sektorin kilpailutuksia.

Suurimmat toimeksiannot on toteutettu hyvällä menestyksellä yhdessä hankintayksiköiden omien asiantuntijoiden kanssa.

Ota yhteyttä

circled_4_100px

Toimitilaturvallisuuden kartoitus

Seclion on toteuttanut satoihin kohteisiin toimitilaturvallisuuden kartoituksia, joissa on selvitetty asiakkaan tarpeesta riippuen mm. turvajärjestelmien, palo- ja pelastusturvallisuuden, vartiointi- ja valvomopalveluiden sekä tietoverkkojen ja tiedonsiirtolaitteiden nykytilaa.

Nykytilan selvityksen lisäksi Seclion laatii asiakkaalle toimenpidesuositukset sovitussa laajuudessa, tarvittaessa myös budjetääriset kustannusarviot.

Ota yhteyttä