<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=200535291051472&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Fyysinen turvallisuus

Suurin osa Seclionin fyysisen turvallisuuden toimeksiannoista toteutetaan konsultointiprojekteina asiakkaidemme tarpeisiin perustuen. Toimeksiantojen koko, laajuus, aikataulut, tavoitteet ja kustannukset määritellään ja sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa ennen palveluiden aloittamista.

 

PYYDÄ TARJOUS

Fyysisen turvan palvelut

bullet_camera_100px

Turvatekniikka

Tutustu tarkemmin turvatekniikan palveluihin:

 • Järjestelmäkartoitus
 • Nykytila- ja kehitystarveraportti
 • Tavoitetilaselvitys
 • Toiminnallinen suunnittelu
 • Tekninen suunnittelu
 • Urakan valvonta
 • Dokumentointi

Siirry palvelusivulle

pass_fail_100px

Turvapalvelut

Lue lisää turvapalveluista:

 • Palvelukartoitus
 • Palveluiden kustannusanalyysi
 • Palvelusuunnittelu
 • Palvelujen käynnistämisen tuki

Siirry palvelusivulle

company_100px

Muu kiinteistöturva

Tutustu tarkemmin muihin kiinteistöturvan palveluihin:

 • Toimitilan turvakartoitus
 • Liittymäkartoitukset
 • BREAAM Security Audit
 • Teknisten tilojen sähkölaitekartoitus
 • Palo- ja pelastuskartoitus
 • Kiinteistön kyberturvakartoitus

 

Siirry palvelusivulle

telephone_100px

Kilpailutukset ja turvakonsultointi

Tutustu tarkemmin kilpailutuksen ja turvakonsultoinnin palveluihin:

 • Tarjouspyyntiaineiston laatiminen
 • Tarjousten arviointi
 • Muut kiinteistöturvan tarpeet

Siirry palvelusivulle

Fyysinen turvallisuus

Fyysisen turvallisuuden keinoin pyritään tyypillisesti suojaamaan organisaation tietoja, ihmisiä, omaisuutta sekä mainetta. Myös organisaation vastuulle kuuluvat ympäristönsuojeluun liittyvät velvoitteet saattavat edellyttää fyysisen turvallisuuden toimenpiteitä.

Yleisimpiä fyysiseen turvallisuuteen liittyviä ja rinnastettavia (osin päällekäisiä) osa-alueita ovat esimerkiksi kiinteistö ja toimitilaturvallisuus, palo- ja pelastusturvallisuus, fyysinen tietoturvallisuus sekä henkilöstöturvallisuus. Tyypillisiä keinoja fyysisen turvallisuuden toteuttamisessa ovat puolestaan esimerkiksi turvatekniikka, rakenteellinen murtosuojaus, sekä vartiointi- ja valvomopalvelut.

Fyysinen turvallisuuden periaatteet (mitä, miksi, miten, kuka, milloin) suunnitellaan ja kuvataan usein osana hallinnollisen turvallisuuden kokonaisuutta ja siten turvallisuusjohtamisen periaatteet ohjaavat myös fyysisen turvallisuuden toteuttamista. Hyviä lähtökohtia fyysisen turvallisuuden kehittämisessä ovat nykytilan selvittäminen, riskien arviointien toteuttaminen ja tavoitteellisen kehityssuunnitelman laatiminen.

 

KATSO VIRTUAALIESITTELY

 

Turvatekniikan suunnittelu

Seclion suunnittelee turvatekniset järjestelmät sekä uudis- että saneerauskohteisiin. Kokonaishanketta suunnitellessa turvajärjestelmien suunnittelun osuus usein unohdetaan, jolloin siihen liittyvä suunnittelun tarve huomataan valitettavan myöhään ja vaikutusmahdollisuudet kohteen tarpeen mukaisen ja kustannustehokkaan toteutuksen osalta ovat heikommat. 

Suunnittelu saatetaan myös sitoa osaksi jotakin muuta taloteknistä suunnittelua, jolloin ei voida varmistua, että suunnittelua toteuttavalla taholla on riittävä osaaminen turvajärjestelmien tekniikasta ja siihen liittyvästä toiminnallisesta suunnittelusta. 

Turvajärjestelmien suunnittelu tulisi osoittaa taholle, jolla on kokonaisvaltainen ymmärrys turvajärjestelmien toiminnasta, vaatimuksista sekä nykyaikaisista toteutustavoista niin teknisesti, hallinnollisesti kuin myös toiminnallisesti. 

 

MIKSI SECLION?

Seclion on Suomen johtava fyysisen turvallisuuden asiantuntijayritys ja olemme valtionhallinnon puitesopimustoimittaja: Hansel - Toimitilaturvallisuuden asiantuntijapalvelut puitejärjestely. Riippumattomana suunnittelu- ja konsultointiyrityksenä voimme tuottaa asiakkaillemme fyysisen turvallisuuden kehittämiseen liittyviä palveluita ilman pelkoa eturistiriidasta tuotteiden myynnin tai suosittelun osalta.

 

VARAA MAKSUTON KONSULTAATIO

 

Toteutamme räätälöidysti minkä hyvänsä toimeksiannon

Esimerkkejä toimeksiannoista

1st_100px

Valtakunnallinen lukituskartoitus

Seclion toteutti valtionhallinnon asiakkaalle valtakunnallisen lukitusjärjestelmien kartoituksen, jonka tavoitteena oli kerätä tarvittavat tiedot lukitussuunnittelua sekä julkisen hankinnan toteuttamista varten.

Kartoituksen kustannustehokas toteutusmalli suunniteltiin alusta alkaen Seclionin toimesta, jonka lisäksi Seclion vastasi kartoitusprojektin koordinoinnista ja dokumentoinnista. Seclion toteutti lisäksi lukitussuunnittelun ja hankintakonsultoinnin.

Ota yhteyttä

circled_2_100px

Turvaurakan valvonta

Seclion on erikoistunut turvaurakoiden valvontatehtäviin. Asiantuntijoillamme on valvontakokemusta laajoista, kymmeniä kiinteistöjä koskevista urakoista aina yksittäisten toimitilojen turvaurakoiden valvontaan.

Turvaurakan valvonta on tyypillisesti luonteva jatkumo turvakartoituksille ja -suunnittelutoimeksiannoille, kun halutaan varmistaa että toteutus vastaa suunniteltua.

Ota yhteyttä

circled_3_100px

Vartiointi- ja JV-palveluiden kilpailutus

Seclion on ollut konsulttina viime vuosien aikana merkittävässä osassa Suomen suurimmista julkisista vartiointi- ja järjestyksenvalvontakilpailutuksista. Lisäksi toteutamme ammattitaidolla ja tehokkaasti yksityisen sektorin kilpailutuksia.

Suurimmat toimeksiannot on toteutettu hyvällä menestyksellä yhdessä hankintayksiköiden omien asiantuntijoiden kanssa.

Ota yhteyttä

circled_4_100px

Toimitilaturvallisuuden kartoitus

Seclion on toteuttanut satoihin kohteisiin toimitilaturvallisuuden kartoituksia, joissa on selvitetty asiakkaan tarpeesta riippuen mm. turvajärjestelmien, palo- ja pelastusturvallisuuden, vartiointi- ja valvomopalveluiden sekä tietoverkkojen ja tiedonsiirtolaitteiden nykytilaa.

Nykytilan selvityksen lisäksi Seclion laatii asiakkaalle toimenpidesuositukset sovitussa laajuudessa, tarvittaessa myös budjetääriset kustannusarviot.

Ota yhteyttä