Seclion on tilaturvallisuuteen erikoistunut

suunnittelu- ja konsultointiyritys.

 

Miten lähestymme turvallisuutta?

Seclion on olemassa, jotta Suomessa toimivilla organisaatioilla olisi edellytykset turvalliselle toiminnalle myös tulevaisuudessa.

Turvallisuus koostuu useista elementeistä ja on tärkeää ymmärtää niiden merkitys kokonaisuudelle.

Tämän vuoksi me Seclionilla lähestymme turvallisuutta kokonaisvaltaisesti ja huomioimme toimeksiannoissamme asiakkaidemme turvallisuuden kannalta keskeiset näkökulmat.

Hallinnollinen turvallisuus

Hallinnollinen turvallisuus voidaan nähdä synonyyminä turvallisuusjohtamiselle, sillä käytännössä näillä molemmilla on yhteneväiset tavoitteet kokonaisturvallisuuden arvioinnissa, kehittämisessä ja ylläpitämisessä.

Hallinnollisella turvallisuudella tarkoitetaan käytännössä prosessien, ohjeiden, ihmisten ja toimintamenetelmien sekä -tapojen järjestämistä loogiseksi kokonaisuudeksi, jolla turvallisuusnäkökulmat huomioidaan systemaattisesti niin organisaation strategisen kuin operatiivisenkin tason suunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa.

Fyysinen turvallisuus

Fyysisen turvallisuuden keinoin pyritään suojaamaan organisaation tietoja, ihmisiä, omaisuutta sekä mainetta. Yleisimpiä fyysiseen turvallisuuteen liittyviä ja rinnastettavia (osin päällekäisiä) osa-alueita ovat esimerkiksi kiinteistö ja toimitilaturvallisuus, palo- ja pelastusturvallisuus, fyysinen tietoturvallisuus sekä henkilöstöturvallisuus.

Tyypillisiä keinoja fyysisen turvallisuuden toteuttamisessa ovat puolestaan esimerkiksi fyysiset kartoitukset ja auditoinnit, turvatekniset järjestelmät, rakenteellinen murtosuojaus, sekä vartiointi- ja valvomopalvelut.

Kyberturvallisuus

Organisaatioiden toiminnan tehokkuus ja jatkuvuus ovat yhä enemmän riippuvaisia tietojärjestelmistä sekä laitteista, joiden saatavuus sekä toimintakyky ovat ehdoton edellytys päivittäisten työtehtävien suorittamiseksi.

Keinoja kyberuhkien ehkäisemiseen ovat muun muassa organisaation tietojärjestelmien käyttöoikeushallinnasta sekä säännöllisistä ohjelmistopäivityksistä huolehtiminen, toimintojen testaaminen, organisaation turvallisuuskulttuurin ja henkilöstön kyberturvatietoisuuden kehittäminen sekä kyberturvaan liittyvien toimintatapojen ja ohjeistusten suunnittelu.

Asiakkaitamme eri toimialoilta

Heka_logo1
digita-1
tampereen vesi
newsec
Korkeasaari_ZOO
välyävirasto
Neste

MITÄ ASIAKKAAMME SANOVAT MEISTÄ

Autamme asiakkaitamme saavuttamaan halutut tavoitteet ja tehtävänämme on aina ylittää asiakkaidemme odotukset.

Renor

"Tarkasti määritellyillä hankinnoilla varmistimme turvalliset ja viihtyisät tilat kustannustehokkaasti"

TONI PAJULAHTI

Renor Oy

OP-Kiinteistöt

"Olemme arvioineet, että projektin ansiosta saavutamme vuosittain yli 150 000 € säästöt. Turvallisuudesta tinkimättä."

MATTI PUROMÄKI

OP-kiinteistösijoitus

Neste

"Seclion on auttanut meitä useiden vaativien ja laajojen turvallisuushankkeiden suunnittelussa ja läpiviennissä esimerkillisesti."

ESKO KOHO

Neste Oyj

CASE: METROPOLIA

Metropolia on osaamisen rohkea uudistaja ja kestävän tulevaisuuden rakentaja.

Metropolia on pääkaupunkiseudulla toimiva kansainvälinen ja monialainen ammattikorkeakoulu. Koulutamme kulttuurin, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan asiantuntijoita ja kehittäjiä. Muodostamme yhteisön, jossa erilaiset ihmiset ja maailmat kohtaavat ja joka synnyttää oivalluksia ja osaamista työhön ja hyvinvointia elämään. Olemme vastuullinen kumppani ja korkeakoulutuksen uudistaja, joka yhteistyössä löytää uusia ratkaisuja ja rakentaa parempaa tulevaisuutta.


 

 

SECLION JA HKL

HKL lyhyesti: Metro- ja raitiovaunuliikenne ovat pääkaupunkiseudun ympäristöystävällisimmät liikennemuodot, sillä ne kulkevat vesi- ja tuulivoimalla tuotetulla sähköllä. Olemme lisäksi hankkineet uutta, energiaa säästävää kalustoa niin metroliikenteeseen kuin raitioteille. Kaupunkipyöräily on myös päästötön ja kestävä liikkumistapa, joka täydentää joukkoliikennettä.

HKL työllistää noin tuhat joukkoliikenteen ammattilaista. He ajavat raitiovaunuja ja metrojunia, ohjaavat liikennettä valvomoissa, huoltavat kalustoa, ratoja ja kiinteistöjä, suunnittelevat ja toteuttavat uusia hankkeita sekä työskentelevät erilaisissa esimies- ja toimistotehtävissä.