Tietoja hinnoittelusta

TIETOJA PALVELUIDEN HINNOITTELUSTA
Mitkä ovat Seclionin asiantuntijapalveluiden veloitusperusteet?
 • Asiantuntijapalveluiden veloitusperusteena käytetään yleensä joko projektihintaa (kiinteä summa),  tuntihintaa, tai henkilötyöpäiväkohtaista hinnoittelua (= aikaperusteinen hinnoittelu).
 • Mikäli vastuut, työn sisältö ja laadittavat tuotokset voidaan rajata etukäteen riittävän selkeästi, voidaan veloitusperusteena käyttää ns. kiinteään projektihintaa, joka ei ole sidoksissa käytettyyn työmäärään (= kokonaishinnoittelu).

 

Milloin käytetään tuntiperusteista ja milloin henkilötyöpäiväkohtaista hinnoittelua?
 • Tuntiperusteinen tai henkilötyöpäiväkohtainen hinnoittelu sopii pieniin (alle 200h) toimeksiantoihin, joissa työn sisältöä ja laajuutta ei ole mahdollista ennalta määritellä riittävän tarkasti.

 

Mistä voin tietää kuinka paljon Seclionin asiantuntijapalveluista aiheutuu kustannuksia?
 • Ennen asiantuntijapalvelun ostopäätöstä asiakas on saanut Seclionilta kirjallisen tarjouksen, joka sisältää mm. hankkeen työvaiheet, laadittavat tuotokset, aikataulun sekä arvion tarvittavasta enimmäistyömäärästä sekä työn kustannuksista.

 

Voivatko kustannukset olla alun perin sovittua pienemmät?
 • Kyllä. Mikäli sovitut työt saadaan suoritettua arvioitua pienemmällä työmäärällä ja käytössä on aikaperusteinen hinnoittelu, ovat myös veloitukset alkuperäistä arviota pienemmät.
 • Seclionin aikaperusteinen veloitus tapahtuu aina toteutuneen työmäärän mukaisesti, eli asiakas ei koskaan maksa turhasta. Ainoastaan toteutuneet ja todennettavissa olevat työt veloitetaan.

 

Voivatko kustannukset olla alun perin sovittua suuremmat?
 • Seclion ei saa ylittää tarjottua työmäärää (ja siten kustannuksia) ilman, että asiasta olisi sovittu asiakkaan kanssa hyvissä ajoin kirjallisesti etukäteen.
 • Tällainen tilanne voi tulla kyseeseen, mikäli alkuperäisen sovitun työmäärän tarve kasvaa projektin aikana (esim. asiakas tilaa lisä- ja muutostöitä, jotka eivät ole sisältyneet alkuperäiseen toimeksiantoon).

 

Aiheutuuko matkustamisesta kustannuksia Tilaajalle?
 • Mikäli toimeksiannon suorittaminen vaatii matkustamista, veloitetaan siitä aiheutuvat kustannukset yleensä asiakkaalta jälkikäteen toteuman mukaan ns. läpilaskutuksena, eli 0 % katteella.
 • Kokonaishinnoitteluun perustuvissa hankkeissa kaikki matkakustannukset voidaan myös sisällyttää osaksi kiinteää hintaa, jolloin niitä ei veloiteta erikseen.

 

Milloin palvelut laskutetaan?
 • Aikaperusteisessa hinnoittelussa toteutuneet työt veloitetaan asiakkaalta jälkikäteen enintään kaksi kertaa kuukaudessa (kuun puoliväli ja kuun viimeinen päivä).
 • Kokonaishinnoitteluun perustuvissa hankkeissa laskutus perustuu ennalta sovittuihin maksueriin (esim. viiden kuukauden kestoisessa hankkeessa voidaan sopia maksueriksi 20% kokonaishinnasta / kk, viiden kuukauden ajan).

 

Autamme asiakkaitamme saavuttamaan halutut tavoitteet ja tehtävänämme on aina ylittää asiakkaidemme odotukset. Täytä tarjouslomake ja otamme yhteyttä sinuun mahdollisimman pian.

Ota yhteyttä

Jari Mattila
Myyntijohtaja
jari.mattila(a)seclion.fi
+358 40 658 9937